Dominik Gajda / Rybnik w czasie Wszystkich Świętych.
Dominik Gajda / Rybnik w czasie Wszystkich Świętych.

Od najbliższego piątku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w obrębie rybnickich cmentarzy. Zmiany dotyczą ulic wokół kilku nekropolii.

Cmentarz Parafialno-Komunalny:

  • ulica Rudzka – zakaz zatrzymywania się po prawej stronie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kotucza do wjazdu do domu pogrzebowego oraz po prawej stronie od skrzyżowania z ulicą Janiego do ulicy Kotucza,
  • ulica Gliwicka – zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi na odcinku od ronda Gliwickiego do ronda Europejskiego,
  • ulica Janiego – zakaz postoju na całej długości, ulice: Jaskółcza oraz Szczygłów – ruch jednokierunkowy od ulicy Janiego do ulicy Rudzkiej.

Cmentarz w Niedobczycach:

  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i zakazu zatrzymywania się na całej długości ulicy Cienistej – wjazd na parkingi przy cmentarzu od ul. Wołodyjowskiego, a wyjazd na ulicę B. Krzywoustego,
  • ulica Wołodyjowskiego – zakaz zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leszczyńskiego do ronda Garbocze

Cmentarz w Boguszowicach Starych:

  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Zadumy od ulicy Kłokocińskiej do ulicy Rajskiej i zakazu zatrzymywania się (po prawej stronie drogi).

Komentarze

Dodaj komentarz