Dominik Gajda/Po raz pierwszy granica była zamknięta wiosną
Dominik Gajda/Po raz pierwszy granica była zamknięta wiosną

Jak wskazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od najbliższego poniedziałku 9 listopada, obywatele Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. Od tej reguły będą występować wyjątki. które będą dotyczyły:

  • cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
  • posiadaczy ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
  • cudzoziemców z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
  • członków rodzin obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
  • pracowników transportu międzynarodowego.

Jednocześnie do Czech będą mogły wjechać osoby, u których wystąpiła nagła konieczność przekroczenia granicy. Wśród nich mogą być osoby, które muszą pobrać świadczenie zdrowotne czy wypełnić obowiązki narzucone przez sąd. Jednocześnie zakaz nie będzie dotyczył pracowników, studentów, uczniów i dyplomatów, jednak powód ich wjazdu na teren kraju musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem. 
 

Komentarze

Dodaj komentarz