PGG.
PGG.

Zwolnienia związane są z trudną sytuacją finansową spółki.  

- Z uwagi na konieczność zmniejszenia zatrudnienia, spowodowaną trudną sytuacją finansową, pracodawca zamierza dokonać zwolnień grupowych pracowników PGG posiadających uprawnienia emerytalne, z przyczyn niedotyczących pracowników. Zamiarem zwolnienia może być objętych 360 pracowników - wskazał rzecznik spółki Tomasz Głogowski.

Zwolnienia mają objąć 284 pracowników dołowych, 21 pracowników powierzchni kopalń oraz 55 pracowników administracyjno-biurowych. Górnicy nie pozostaną jednak bez pomocy. 

- Uruchomiono procedurę konsultacyjną z organizacjami związków zawodowych, która ma na celu zawarcie porozumienia w tej sprawie. Pracownicy objęci zwolnieniem otrzymają odprawy zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - poinformował rzecznik.

Zgodnie z propozycją zarządu PGG, zwalniani pracownicy otrzymaliby odprawy pieniężne w wysokości miesięcznego - dla zatrudnionych krócej niż dwa lata; dwumiesięcznego - dla zatrudnionych 2-8 lat, lub trzymiesięcznego wynagrodzenia - dla zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Odprawa nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność minimalnej płacy. 

Zarząd spółki zaproponował, by związkowcy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie do 27 listopada. Do spotkania obu stron ma dojść najprawdopodobniej 30 listopada.

Komentarze

Dodaj komentarz