Dominik Gajda / Kontrola pieców realizowana przez straż miejską.
Dominik Gajda / Kontrola pieców realizowana przez straż miejską.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek polecił do niezbędnego minimum ograniczyć kontrole w indywidualnych gospodarstwach domowych związane z paleniem byle czym, w Rybniku kontrole nadal trwają.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał decyzję polecając prezydentom miast, burmistrzom i wójtom ograniczenie do niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Chodzi m.in. o kontrole, jakie przeprowadzają strażnicy miejscy. 

Wojewoda wydał decyzję na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W Rybniku kontrole będą się jednak odbywały.

- Dla każdego co innego oznacza "niezbędne minimum". Uznaliśmy, że w Rybniku, ze względu na wysokie zanieczyszczenie powietrza,  kontrole pieców to absolutna konieczność. Dlatego Straż Miejska w Rybniku będzie nadal pracować, tak jak do tej pory, czyli reagować na każde zgłoszenie bo w przypadku Rybnika, to jest  właśnie "niezbędne minimum" - skomentował prezydent Kuczera.

Komentarze

Dodaj komentarz