Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.

Imigranci zostali ujawnieni przez kierowcę podczas postoju na parkingu celnym w Tychach. Ciężarówką przewożone były części samochodowe. Kierujący pojazdem został przesłuchany w charakterze świadka i jak oświadczył, nie był świadomy, że przewozi nielegalnych migrantów.

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski, w związku z czym zostali oni zatrzymani. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej w toku prowadzonych czynności ustalili, że mężczyźni to obywatele Afganistanu, a celem ich podróży była Europa Zachodnia. Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Do czasu zakończenia postępowań wszyscy przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie w stosunku do pozostałych dwóch mężczyzn prowadzone będą dalsze czynności wyjaśniające okoliczności ich nielegalnego przekroczenia granicy. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej tylko w ciągu ostatniego miesiąca podejmowali działania w podobnych zdarzeniach czterokrotnie. W ich wyniku ujawniono 27 cudzoziemców pochodzących z Afganistanu.

Komentarze

Dodaj komentarz