UM Racibórz.
UM Racibórz.

- Przeciekający w wielu miejscach dach, wyraźne spękania w części murowanej, drewniane elementy zniszczone przez drewnojady, dach z azbestowych płyt - tak jeszcze latem tego roku wyglądał zabytkowy spichlerz chłopski w Raciborzu Sudole. Staraniem prezydenta Raciborza Dariusza Polowego oraz Miejskiej Konserwator Zabytków Marii Olejarnik, dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt udało się zabezpieczyć i częściowo wyremontować - informuje Urząd Miasta w Raciborzu.

Spichlerz w Sudole jest jednym z ostatnich zachowanych przykładów spichrzy zagrodowych, charakterystycznych dla południowej Opolszczyzny. Niegdyś obiekty te występowały licznie na terenie powiatu raciborskiego, głubczyckiego i kozielskiego. 

Najpewniej spichrz powstał na początku XIX w. jako element zagrody wiejskiej, złożonej z budynków mieszkalnych i gospodarczych rozmieszczonych wokół czworobocznego podwórza. W trakcie ubiegu lat, w obiekcie prowadzone były systematycznie remonty i prace związane z uzupełnianiem ubytków w glinie oraz bieleniem. 

Ostatni remont zakończył się przed kilkoma dniami. Wymieniono więźbę dachową, pokrycie dachu i pęknięte sklepienie ceglane. W kolejnych latach planuje się konserwację i wymianę tynków oraz wymianę podłogi i drzwi. 

Komentarze

Dodaj komentarz