Prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek przypomina, że Program Moja Woda ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji
Prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek przypomina, że Program Moja Woda ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji

Nowe terminy w Programie Moja Woda

WFOŚiGW w Katowicach informuje, że wydłużono terminy inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” na lata 2020-2024 o maksymalnie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej. Decyzja zapadła z uwagi na dłuższe terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę zadania.

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie oraz wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze środków. Jeżeli zadanie można wykonać na czas, termin pozostaje bez zmian.

Przypomnijmy, że Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.  

Konkurs plastyczny

Jeszcze tylko do 27 listopada godziny 15 uczniowie szkół podstawowych i świetlic środowiskowych mogą zgłaszać się do konkursu plastycznego z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA". Zmagania adresowane są do dzieci w kategoriach wiekowych:  6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14- 15 lat.

Prace, zgodnie z regulaminem, należy nadsyłać na adres: WFOŚiGW, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Osobą odpowiedzialną za organizację ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: m.galuszka@wfosigw.katowice.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia. 

Komentarze

Dodaj komentarz