Trójkącik Wyszehradzki


Średnie szkoły techniczne z czeskiej Karviny, słowackiego Rużemberoka i Wodzisławia szczegółowo przygotowały program współpracy. Stanowi on nieodłączną część wcześniej przedłożonego specjalnej komisji państw Trójkąta Wyszehradzkiego projektu o nazwie - „Wspólnie się uczymy i wzajemnie poznajemy”. Pieniądze na jego realizację pochodzą z funduszu utworzonego przez rządy państw grupy wyszehradzkiej, a wcześniej projekt zyskał uznanie poszczególnych ministrów spraw zagranicznych. Na konkurs promujący podobnego typu przedsięwzięcia wpłynęło kilkaset projektów.5 grudnia w Wodzisławiu spotkały się 10-osobowe zespoły specjalistów tych trzech szkół, by podczas debaty seminaryjnej dokonać analizy zalet i wad systemów maturalnych w krajach „trójkącika”. Okazało się, że reforma egzaminu dojrzałości wszędzie jest na innym etapie. My mamy gotowy projekt nowej matury, gdy tymczasem Czesi i Słowacy są na etapie dyskusji nad zmianami. Stąd ogromne zainteresowanie gości naszą koncepcją. Szczególnie wysoko ocenili oni walory egzaminu zewnętrznego i stworzenie możliwości przyjęcia na studia wyższe bez egzaminu wstępnego. U nich na razie ta propozycja jest ostro kontestowana przez rektorów szkół wyższych. Dotąd w Czechach i na Słowacji na świadectwie maturalnym widnieje jedna z trzech ocen: „zdał celująco”, „zdał”, „nie zdał”. Kto tam dwukrotnie nie zda matury, nigdy już jej nie zdobędzie.- Ta współpraca prócz praktycznego ma również wymiar symboliczny - mówi dyrektor ZST Ryszard Zawadzki. - Idea Trójkąta Wyszehradzkiego bierze swój początek w roku1335, gdy królowie Kazimierz Wielki, Jan Luksemburski i Karol Robert Andegaweński zawarli porozumienie w Wyszehradzie. Pamiętamy też, że w latach minionej dekady prezydent Lech Wałęsa zaproponował wznowienie współpracy pomiędzy państwami Trójkąta. I my to właśnie robimy.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz