Straż Graniczna w Raciborzu.
Straż Graniczna w Raciborzu.

Straż Graniczna w Raciborzu poszukuje osób komunikatywnych, kreatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres oraz lubiących wyzwania. Kandydat ubiegający się do służby musi jednak spełniać następujące wymogi:

  • posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • być sprawnym fizycznie i mieć dobry stan zdrowia,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać predyspozycje psychologiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej.

Osoby, który chcą wstąpić w szeregi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej muszą osobiście złożyć podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z kwestionariuszem osobowym i kserokopiami dokumentów, które wymienione są na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto każdy kandydat na funkcjonariusza poddawany jest dwuetapowemu procesowi rekrutacyjnemu, który ma na celu wyłonić osoby, które będą w stanie sprostać odpowiedzialnej, trudnej, ale i bardzo interesującej służbie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać: pod nr telefonu: (32) 414-44-41.

Komentarze

Dodaj komentarz