post image
Lewica2019.pl

Rybnicki parlamentarzysta odnosi się do informacji o blisko 1,1 mld straty netto, w dziewięciu miesiącach działalności Grupy JSW w 2020 roku.

- W komunikacie Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej podała, iż odnotowała blisko 1,1 mld straty netto w dziewięciu miesiącach 2020 roku. Powodem tak dużej straty jest rzekomo gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali i zapotrzebowania na surowce do jej produkcji wywołane światową pandemią COVID-19. Tylko od stycznia do września 2020 roku strata wyniosła dokładnie 1 088,6 mln zł netto, gdzie w roku poprzednim zanotowano zysk w wysokości 704,4 mln zł netto - pisze poseł Maciej Kopiec.

Poseł wskazuje także, że JSW zwróciła się także o pomoc finansową do Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak wylicza poseł, do końca roku spółka ma otrzymać pożyczkę płynnościową w wysokości 1 mld zł, w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

W interpelacji poseł pyta o plan naprawczy spółki i domniemaną zmianę na stanowisku prezesa JSW:

  • 1. Czy został opracowany plan naprawczy i strategia działania mająca poprawić wyniki finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Jeżeli tak, to prosimy o dołączenie ich do odpowiedzi na interpelację.
  • 2. Jeżeli nie, to kiedy planowane jest przygotowanie takiego planu i strategii dalszego funkcjonowania spółki?
  • 3. Czy prawdziwe są doniesienia prasowe, które jako jeden z pomysłów na poprawę sytuacji spółki i plan naprawczy wymieniają zmianę na stanowisku prezesa w JSW S.A.? 

Odpowiedzi poznamy niebawem. 

Komentarze

Dodaj Komentarz