https://www.wfosigw.katowice.pl/2-uWFOŚIGW Katowice Beneficjentami konkursów są szkoły i organy prowadzące placówki oświatowe
https://www.wfosigw.katowice.pl/2-uWFOŚIGW Katowice Beneficjentami konkursów są szkoły i organy prowadzące placówki oświatowe

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2021” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.

Uczestnicy tworzą projekt szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Jury ocenia pomysł na zagospodarowanie pracowni – funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.  
Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 procent kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 000 zł. Termin: do końca stycznia.

Beneficjentami drugiego konkursu są organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Pieniądze trafią do szkół z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może przekroczyć 40 000 zł.

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2021” będzie można składać przez cały marzec przyszłego roku. 


 

Komentarze

Dodaj komentarz