Archiwum.
Archiwum.

W bieżącym roku, miasto doposażyło Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w monitor hemodynamiczny na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o wartości 84 481,50 zł. Szpital otrzymał także aparat do hemodializy na użytek Stacji Dializ w kwocie  38 880,00 zł, bronchoskop na użytek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  za 41 040,00 zł oraz fotel stomatologiczny na użytek Poradni Chirurgii Szczękowej w cenie 34 200,00 zł.

Z kolei Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny otrzymał sprzęt do rehabilitacji dzieci o wartości 55 000 zł.

Łącznie na zakup sprzętu medycznego dla jastrzębskich szpitali, w 2020 roku przeznaczono 253 602 zł.

Miasto wsparło także Szpital Rejonowy w Raciborzu, który w całości został przekształcony w szpital zakaźny. Otrzymał on wsparcie w kwocie 50 tys. zł. Za kwotę 124 575,00 zł, miasto udzieliło ponadto pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. Jednocześnie wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 zaopatrzono w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt o łącznej kwocie 198 602 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz