Pixabay.com
Pixabay.com

Przyszłoroczne dotacje przyznano w ramach pięciu kategorii. Są to:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • Ochrona i promocja zdrowia,
  • Ekologia i ochrona zwierząt,
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

W ramach kultury fizucznej i sportu, przyznano dotacje o łącznej puli 518 tys. zł. Najwięcej środków - bo 113,5 tys. zł, otrzyma Siatkarski Klub Górnik Radlin z siedzibą w Radlinie.

Pieniądze trafią także do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tej kategorii przyznano dotacje w łącznej kwocie 118 tys. zł. Najwięcej z nich trafi do Fundacji Eduarte, która otrzyma 26 tys. zł.

Ochrona i promocja zdrowia zostanie wzbogacona o 8 tys. zł. Tu największym beneficjentem będzie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, które realizuje zadanie "Nauczmy się żyć od nowa - budujemy swoją odporność".

W kategorii ekologia i ochrona zwierząt, przyznano dotacje o łącznej puli 15 tys. zł, z czego 10,5 tys. zł popłynie do Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Siedzibą w Radlinie.

W ostatniej kategorii dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości, przyznano dotację w puli 5 tys. zł. 4950 zł przeznaczonych zostanie na działalność Forum Firm z siedzibą w Radlinie, które podejmie zadanie Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.  

Komentarze

Dodaj komentarz