post image
UM Ornontowice / Archiwum.

Dochody budżetu gminy Ornontowice ustalono na 40 233 713,13 zł. Z kolei wydatki będą wynosiły 48 143 071,68 zł. Wśród nich na wydatki majątkowe zostanie przeznaczonych 8 869 000,00 zł. Planowany deficyt w wysokości 7 909 358,55 zł, zostanie sfinansowany między innymi z nadwyżek z lat ubiegłych. 

Jakie inwestycje zaplanowała gmina Ornontowice w przyszłym roku? To między innymi:

 • Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji - koszt 700 tys. zł, 
 • Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami - koszt 500 tys. zł,
 • Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa) - koszt 50 tys. zł,
 • Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) - koszt 400 tys. zł,
 • Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową - koszt 50 tys. zł,
 • Budowa parkingu przy Orliku ul. Okrężnej - koszt 100 tys. zł,
 • Przebudowa chodnika przy ul. Żabik - koszt 50 tys. zł,
 • Budowa zatoczek (mijanek) przy ul. Nowej – Aleja Dębów - koszt 100 tys. zł,
 • Modernizacja placu na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa - koszt 50 tys. zł,
 • Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej - koszt 460 tys. zł,
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu z przystosowaniem na salę lekcyjną z łazienkami + wymiana tablicy elektrycznej - koszt 85 tys. zł,
 • Budowa oświetlenia ul. Okrężnej - koszt 130 tys. zł,
 • Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) - koszt 100 tys. zł,
 • Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - koszt 100 tys. zł,
 • Budowa boiska sportowego z oświetleniem oraz ogrodzeniem ul. Świerkowa - koszt 200 tys. zł.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.