UM Czerwionka-Leszczyny.
UM Czerwionka-Leszczyny.

Celem prac wokół zabytkowego zameczku było efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych. Teren ten zyskał drugą młodość, dzięki podkreśleniu walorów historycznych i dziedzictwa kulturowego tego miejsca. Jednocześnie stworzono nową ofertę rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców.

- Ten obiekt ma tętnić życiem i służyć mieszkańcom, mamy nadzieję, że jeszcze tej zimy wszyscy oczekujący będą mogli skorzystać z atrakcji jaką jest m.in. lodowisko. Nie demontujemy infrastruktury lodowiska, jak tylko będzie to możliwe, chcemy je szybko uruchomić - wskazuje burmistrz Wiesław Janiszewski.

Prace obejmowały m.in. remont i przebudowę zabytkowego budynku zameczku, budowę budynku sanitarno-gospodarczego, zagospodarowanie terenu stanowiącego teren dawnego zespołu dworsko-parkowego wraz z realizacją kilku obiektów o charakterze rekreacyjnym, a także powierzchni służących aktywnemu wypoczynkowi oraz elementów małej architektury. W skład projektu wchodziła również budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów przylegających.

Tuż przy zameczku znajdziemy siłownię, urządzenia street workout i plac zabaw. Dostępne jest także boisko, na którym obecnie znajduje się sezonowe lodowisko o wymiarach 20 x 40 metrów. Obiekt ten będzie dostępny, jeśli pozwolą na to pogoda i obostrzenia rządowe. Najwcześniej nastąpi to po 17 stycznia.

Realizacja projektu o nazwie „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach” to koszt 7 813 278,44 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa wyniosło łącznie 5 423 127,92 zł.

Galeria

Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz