Dominik Gajda Smog nad Rybnikiem jest skutkiem głównie opalania domów „kopciuchami”
Dominik Gajda Smog nad Rybnikiem jest skutkiem głównie opalania domów „kopciuchami”

- Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim. Przepisy obowiązują osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z kotłów o mocy do 1 MW, właścicieli domów wielorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i samorządy lokalne. Uchwała wskazuje w jakich piecach i jakie paliwa można spalać – podkreśla biuro promocji, kultury i sportu urzędu miasta.

Chodzi o poprawę jakości powietrza w regionie.

Na terenie województwa śląskiego już obowiązuje zakaz palenia węgla brunatnego oraz paliw stałych wytwarzanych na bazie węgla kamiennego, czyli mułów i flotokoncentratów. Dotyczy to produktów, w których węgla o uziarnieniu poniżej 3 mm jest więcej niż 15 proc. i także biomasy, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent. Zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku, a nie tylko okresu grzewczego. 

Uchwała zobowiązuje osoby użytkujące piece do ich wymiany na nowe - zgodne z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN  303-5:2012. Starsze instalacje trzeba będzie zastąpić  nowymi. 

Są trzy terminy wymiany starych kotłów: eksploatowane powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba wymienić do końca 2021r., 5-10 letnie piece do końca 2023 r., używane od 5 lat do końca2025 r. Ze względu na to, że do 2016 r. wymianę na kotły klasy 3 i 4 dofinansowywano, termin instalacji na klasę 5 w tym przypadku wydłużono do końca 2027 r.

 

Komentarze

Dodaj komentarz