https://www.wfosigw.katowice.pl/ Sprzedawcy muszą wnosić do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska opłaty za zmarnowaną żywność
https://www.wfosigw.katowice.pl/ Sprzedawcy muszą wnosić do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska opłaty za zmarnowaną żywność

Wzór sprawozdania określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 2246). Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy sprzedawca do 30 kwietnia wnosi opłatę za zmarnowaną żywność na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002.

Jak widać, nie opłaca się wyrzucać żywności. Bo za to są dodatkowe opłaty, co nalezy uznać za bardzo dobre rozwiązanie. Lepiej przekazać niesprzedaną żywność potrzebującym. Taki gest na pewno służy wizerunkowi handlowców. Przede wszystkim jednak ktoś nie będzie głodny!  

Komentarze

Dodaj komentarz