Piotr Szereda
Piotr Szereda

Na tak postawione pytanie odpowiadam twierdząco. Tak, szczepionka na Covid-19  jest dobrem publicznym. Jeżeli jest dobrem publicznym, to czy ten preparat powinien być wyłączony z prawa patentowego ze względu na dobro publiczne? Koncerny farmaceutyczne Pfizer i Moderna to firmy amerykańskie. W ostatnim roku ich działalność koncentrowała się na odkrywaniu i opracowywaniu leków i technik szczepień opartych wyłącznie na informacyjnym RNA (kwasy rybonukleinowe, organiczne związki chemiczne z grupy kwasów   nukleinowych, zbudowane z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi). 

 Na całym świecie nad szczepionką Covid-19 pracuje według WHO 70 zespołów. Z tego dostępne dla społeczeństwa z państw EU są dwa preparaty sprzedawane i dopuszczone do używania. Jak podawał Business Insider, prace nad preparatem prowadzą wielkie przedsiębiorstwa farmaceutyczne oraz mniejsze firmy biotechnologiczne, ale też ośrodki akademickie i organizacje non-profit na całym świecie. 

 

Dominujący przekaz medialny jak do tej pory był taki, że oto wspólny wysiłek finansowy narodów i środowisk naukowych skierowany jest na to, aby w jak najszybszym czasie powstała bezpieczna i skuteczna szczepionka, która stanie się powszechnie dostępna. Na opracowanie skutecznej szczepionki na koronawirusa świat przeznaczana miliardy. Sukces naukowy odniosły (teraz) dwie amerykańskie firmy. To dlaczego się tak nie dzieje, że tylko te dwa koncerny dyktują warunki i nie kwapią podzielić się swoim sukcesem?

"Corporate social responsibility – CSR" – społeczna odpowiedzialność biznesu - to koncepcja strategii biznesu, który uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska. Według tego podejścia bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez biznes wszystkich wymogów ekonomicznie uzasadnianych, prawnych itd., ale także ochrona zdrowia, środowiska, relacji z innymi podmiotami gospodarczymi. Np. wydatki no stworzenie szczepionki należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji ochrony zdrowia i życia społeczeństwa globalnego. A nie jako tylko: dochód – koszt = zysk. 

Kiedy tak naprawdę globalne społeczeństwo będzie miało dostęp do skutecznej i bezpiecznej szczepionki i  kto o tym zadecyduje? Kto zdecyduje o  produkcji szczepionki na Covid-19 we wszystkich krajach świata? Kiedy szczepionka na Covid-19 stanie się dobrem publicznym? Czy to pytanie wywoła dyskusję? Czy nie powinno wybrzmieć głośniej? 

Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju

Komentarze

Dodaj komentarz