MOSiR Knurów.
MOSiR Knurów.

Wśród zgłoszonych ofert, dziesięć z nich zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2021. Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji opiniującej ds. rozwoju sportu przy Urzędzie Miasta Knurów, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Kto otrzymał wsparcie?

  • Młodzieżowy Klub Sportowy „Concordia” (piłka nożna) - 39 tys. zł,
  • Klub Sportowy Spartan Knurów (kickboxing) - 12 tys. zł,
  • Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe (piłka nożna kobieca) - 12 tys. zł,
  • Bokserski Klub Sportowy „Concordia” (pięściarstwo) - 11 tys. zł,
  • FIght Club Knurów (kickboxing) - 11 tys. zł,
  • UKS „Eugen” (sporty siłowe) - 10 tys. zł,
  • Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe (futsal) - 8 tys. zł,
  • Ognisko TKKF Szczygłowice (futsal) - 4 tys. zł,
  • Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe (piłka nożna oldboye) - 4 tys. zł,
  • Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe (fustal kobiety) - 4 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz