Dziyń handlowca

Poczōntkym lutego dycki ôbchodzymy świynto  tych wszyjskich ludzi, co im godōmy po naszymu : przedowocze. To sōm te ludzie, co niy yno we sklepach, ale tyż we roztōmańtych "salōnach" robiōm.

Moja kamratka, co je jeszcze przed pynzyjōm robi we takim salōnie, kaj telefōny przedowajōm, ale leko tam ni mo! Ze poczōntku szef sie krziwiōł, że je za staro, a wszyjskigo niy pochyto, ale to niy bōło nojgorsze. Ôn chcioł coby sie jakoś modnie ôblykła, ale ôna we tych szatach, co mu sie widziały, czuła sie jak afa we klotce, a jedyn kōntman padoł, że staro hyrpa ôblyko sie jak szesnostka , a sie ś ni wyśmioł! Teroz to ôna ôblyko sie normalnie, a mo wiela kōntmanōw, bo starsi ludzie, jak chcōm se telefon kupić to idōm ku ni, bo rachujōm na to, że tako stateczno baba dobrze im poradzi. Jak kamratka czego niy wiy to modych woło, bo to przeca ni ma żodno gańba czegosik niy wiedzieć! Jedyn roz miała takigo kōntmana, co mioł wielgi wymogania. Chcioł taki aparat: leki we ôbsłudze, ale taki troszka wiyncy wypasiōny, coby sie wnuki ze starzika niy śmioły! Jak je dobry przedowocz, to tyż do sie to załatwić!

Tak ze dwa lata nazōd mōj synek przijechoł ze zagranice, a szukoł sam roboty. To bōło przed świyntami i nojprzōd sprzedowoł kapry na dworze przed marketym, a potym mieli mało ludzi a wziyni go do pojstrzōdka ku rybōm. Robota bōła ciynżko, rynczyska umarzały, bo świyże ryby dycki sōm we lodzie, ale nojwiyncy starości mioł ze ludziami. Co drugi sie pytoł, jako ta ryba smakuje, a synek ni mioł o tym pojyncio! Bo to były taki drogi gatōnki, że ni mōg se kupić taki ryby ani na polizani. Porzad musioł ludzi objaśniać, że niy do sie kupić pōł wyngorza ani jednej krewetki, jako to chciała jedna frelka.

Moji ôjcowie ôba  we handlu robiyli, ale szef (dzisio by my padali menager) dycki doł im kożdo rzecz do jodła a picio skosztować. Łacni je co przedać, jak wiysz, jako smakuje, a umisz kōntmanowi doradzić. Dzisio tego jednako brakuje! Do sklepu bierōm ludzi prosto "ze drogi", a ôni niy poradzōm nic doradzić! Bezto nikere kōntmany se myślōm, że te mode przedowocze sōm jakiś ôbeszłe, ale to ni ma prowda! Ôni we tym sklepie tyż sie czujōm potracyni jak te kōntmany.

Grymlino

P.S. Szczyre podziynkowani do panoczka Alojza Zimōńczyka za pōmōc we ślōnski korekcie.

Komentarze

Dodaj komentarz