post image
gov.pl

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych

Co ważne, każdy korzystający z Małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile firm korzysta z Małego ZUS plus w regionie?

Z Małego ZUS plus korzysta ponad 341 tys. osób w całym kraju, z kolei w województwie śląskim to 35 tys. przedsiębiorców. Najwięcej płatników Małego ZUS plus jest z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku - 7,2 tys., następnie z Oddziału ZUS w Bielsku-Białej - blisko 6,9 tys. firm i z Oddziału ZUS w Zabrzu - prawie 5,7 tys. płatników.

- Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogli zgłaszać się maksymalnie od 1 stycznia do 1 lutego 2021 roku - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.