Pixabay.com
Pixabay.com

Rybnik oferuje przede wszystkim obniżkę stawek czynszu za lokale użytkowe, odraczanie terminu płatności czy umorzenie zaległości.

- Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą liczyć na wsparcie miasta. Rybnik oferuje przede wszystkim obniżkę stawek czynszu za lokale użytkowe, dzierżawę na określonych warunkach, odraczanie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości, a nawet umorzenie zaległości - podkreśla Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa rybnickiego Urzędu Miasta.

Przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, będą mogli wnioskować o kolejne  obniżki stawki czynszu, tym razem za pierwszy kwartał 2021 roku.

Miesięczny czynsz najmu będzie mógł zostać obniżony do kwoty 1 zł netto, niezależnie od powierzchni zajmowanego lokalu. Wraz z wnioskiem będzie musiało zostać złożone oświadczenie, że na skutek pandemii koronawirusa i dalszego trwania stanu epidemii w kraju, przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub została ona znacznie ograniczona - dodaje Agnieszka Skupień. 

Pomoc to także ulgi podatkowe. Chodzi o odroczenie terminu płatności, bądź w przypadku zaległości umorzenia odsetek lub umorzenia części należności głównej. Jak wskazuje rybnicki magistrat, wszystkie wnioski dotyczące branż, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone, są rozpoznawane w pierwszej kolejności.

Nie będzie opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu?

- Prezydent Rybnika zawnioskuje do Rady Miasta Rybnika o przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Uchwała będzie też dotyczyła zwrotu 1/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za cały rok w terminie do 31 stycznia 2021 r. Jeżeli ze względu na stan epidemii zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej będzie się utrzymywał, rozważona zostanie możliwość zawnioskowania o zwolnienie z trzeciej raty opłat - podkreśla rzecznik prasowa.

Na podobny krok, być może zdecydują się także knurowscy radni. Czytaj więcej: Knurów pomoże branży gastronomicznej?

Rybnik planuje także pomoc dla organizatorów ogródków wiosenno-letnich. W ubiegłym roku prezydent miasta obniżył czynsz dzierżawny za grunt pod tzw. ogródkami na rynku i deptaku. Przedsiębiorcy płacili miesięcznie 1 zł netto za metr kwadratowy gruntu (w terminie od 1 września do 31 października). Z możliwości obniżki skorzystało dziesięciu przedsiębiorców, a uzyskana w ten sposób ulga łącznie osiągnęła kwotę 36 470,33 zł netto.

- Jeśli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez restauratorów będą nadal obowiązywały, a funkcjonowanie tzw. ogródków będzie możliwe, zasadne wydaje się zastosowanie analogicznych obniżek czynszów na czas ograniczeń wynikających z pandemii - dodaje rzecznik.

 

Komentarze

Dodaj komentarz