post image
Mirosław Cichy Umowę podpisali prezes Funduszu Mirosław Cichy i prezydent Rybnika Piotr Kuczera

Łącznie dofinansowano 39 projektów. To pieniądze z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. W marcu ruszy nabór wniosków w kolejnym, szóstym już konkursie.

- Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł. Ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. W marcu zaczniemy przyjmować wnioski w następnej edycji konkursu i jeśli będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Największą kwotę dofinansowania, bo aż blisko 20 mln zł, otrzyma Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Kompleksową termomodernizację przejdą należące do niej 52 wielorodzinne budynki mieszkalne (657 gospodarstw domowych). 

Drugie co do wielkości dofinansowania i najwyższe wśród gmin otrzyma Rybnik – niemal 17 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła 27 budynków (409 gospodarstw domowych) w dzielnicach Boguszowice-Osiedle i Niedobczyce.

- Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że miasto to robi wiele, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć – stwierdził prezes Funduszu podczas podpisywania umowy z prezydentem Piotrem Kuczerą.

Za wdrażanie programu odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki (15 479 gospodarstw domowych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowe przedsięwzięcie wspierające m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
 

Komentarze

Dodaj komentarz