gov.pl
gov.pl

Na stanowisko szefa śląskiego garnizonu policji, minister Mariusz Kamiński powołał insp. Romana Rabsztyna. Swoje zadania zacznie wykonywać 16 lutego.

Inspektor Roman Rabsztyn skończył Akademię Świętokrzyską w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pełnił również służbę związaną ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Pracował ponadto w pionie ruchu drogowego. 

- Był między innymi zastępcą komendanta miejskiego i komendantem miejskim w Zabrzu. Od 2015 roku był pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach - informuje śląska policja.

Tym samym Roman Rabsztyn zastąpi na stanowisku nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który odszedł na emeryturę. 

Komentarze

Dodaj komentarz