post image
Facebook.com / Piotr Kuczera. / Ł. Karbowiński.

Nowa trasa powstanie w Rybniku. Chodzi o odcinek o długości 8 kilometrów, pomiędzy ulicą Mikołowską na Paruszowcu, a ulicą Włościańską. Jak informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera, dziś został podpisany akt notarialny, na zakup gruntu.

- Dziś podpisałem akt notarialny na zakup od Kopalni Piasku Kotlarnia 34 hektarów gruntu po rozbranym torze kolejowym. To odcinek o długości 8 km począwszy od ulicy Mikołowskiej na Paruszowcu do ulicy Włościańskiej - informuje Piotr Kuczera na Facebook'u.

Teren zakupiono za 2,2 mln zł. Obecnie Rybnik zapłaci milion zł, zaś resztę w przyszłym roku. 

- Koszt zakupu to 2,2 mln zł. Teraz płacimy 1 mln zł, resztę w przyszłym roku. Dziękuję Radnym Rady Miasta za wsparcie tego pomysłu.  W tym roku RSK mają pieniądze na przygotowanie projektu. Będziemy szukać środków zewnętrznych na jego realizację - d0daje prezydent Kuczera. 

Sprawę skomentował także Oficer Rowerowy z Rybnika, będacy łącznikiem między rowerzystami a rybnickim urzędem miasta. 

-W tym roku będzie tworzony projekt na trasę rowerową wzdłuż nieczynnej już tzw. kolei piaskowej. Mam nadzieję że realizacja projektu rozpocznie się w 2022r! Trasa będzie połączona z przecinającymi ją szlakami rowerowymi jak również z pozostałą infrastrukturą drogową - tak, aby możliwie najlepiej łączyć funkcje rekreacyjną z komunikacyjną - informuje na facebook'u. 

Jak dodaje Oficer Rowerowy, trwają także rozmowy z kolejnymi właścicielami terenów, by trasa miała w przyszłości swoją kontynuację. 

Komentarze

Dodaj komentarz