Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

Apel do Premiera RP i rządu w tej sprawie został dziś wystosowany przez samorządowców zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce, a także przez przedstawicieli Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ich zdaniem niezbędny jest szeroki dialog oraz wypracowanie nowoczesnych kierunków rozwojowych, w jak najszerszym gronie.

- Tylko w ten sposób unikniemy kryzysu, który już wkrótce może dotknąć nasz region. Stąd też wzywamy do powołania „śląskiego okrągłego stołu”, przy którym zasiądzie nie tylko strona rządowa i społeczna, ale także podmioty, które zostały pominięte, w szczególności samorządy i firmy okołogórnicze – podkreśla Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika.

– Chcemy wysłuchać różnych głosów i uzgodnić wspólne cele dalszych działań, a także przystąpić do wspólnych prac nad dokumentem, który umożliwi przekształcenie naszego regionu w taki sposób, aby wykorzystać jego potencjał i  wzmocnić dalszy rozwój – dodaje prezydent Rybnika.

Inicjatorzy stanowiska wyrażają w nim zadowolenie z faktu, że strona rządowa i  związki zawodowe zbliżają się do osiągnięcia porozumienia. Jednocześnie podkreślają, że proces ten odbywa się z pominięciem innych zainteresowanych stron.

Samorządowcy zwracają uwagę, że niemal 2 procent mieszkańców Śląska, czyli ok. 83 tys. osób pracuje w kopalniach. Z kolei 10 procent mieszkańców, jest związanych z górnictwem pośrednio i współpraca z tym sektorem to główne źródło ich utrzymania. To niemal 400 tys. osób.

- Dopiero w tym kontekście widać prawdziwą skalę wyzwań oraz liczbę zagrożonych miejsc pracy, a także wymiar możliwego kryzysu gospodarczego i społecznego – wyjaśnia Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

O tym, jak ważne jest wypracowanie jak najszybciej rozwiązań dla całego Śląska przekonana jest także Anna Hetman, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

- Jesteśmy w przededniu gwałtownych przemian, które nastąpią w naszym regionie i w Polsce. Od decyzji, które teraz podejmiemy zależy przyszłość gmin górniczych w Polsce. Transformacja przyniesie najwięcej pożytku wtedy, kiedy będziemy szeroko rozmawiać na ten temat. Tylko w ten sposób zminimalizujemy jej skutki społeczne i gospodarcze - wskazuje. 

W przyjętym dokumencie przeczytać można, jak ważne jest włączenie w proces podejmowania decyzji, poza samorządami lokalnymi, również instytucji zrzeszających firmy okołogórnicze i inne podmioty działające w regionie.

Jak wskazują samorządowcy zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin Górniczych w Polsce propozycja „okrągłego stołu” to inicjatywa, która powinna być realizowana równolegle do toczonych przez stronę rządową i społeczną negocjacji dotyczących tzw. umowy społecznej.

– Toczące się rozmowy dotyczą głównie spraw osłonowych dla zatrudnionych górników. My patrzymy szerzej, potrzeba nam bowiem rozwiązań dla całych lokalnych społeczności, a także dla całej branży okołogórniczej – podkreśla Anna Hetman. 

Pełną treść wspólnego stanowiska można przeczytaj klikając tutaj.

Galeria

Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz