post image
Wydział Dialogu, Promocji i Kultury UM Wodzisław-Śląski.

Inwestycja obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni wraz z zabudową krawężników, wykonanie chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia drogi, rozwiązań dotyczących odwodnienia pasa drogowego, tak by w odpowiedni sposób odprowadzić wody deszczowe wraz z uwzględnieniem naturalnych zlewni z terenów przyległych.

Trzy odcinki w ramach trzech zadań połączą się i powstanie nowo wybudowana droga, która ma stać się drogą publiczną, służącą zarówno wodzisławianom, jak i przedsiębiorcom.

Wykonaniem tego zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zajmuje się Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski z Rybnika. 

Zakończenie robót planowane jest na jesień bieżącego roku.

Po zamknięciu inwestycji infrastrukturą zarządzać będzie Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.