post image
Pixabay.com

Szkolenie, organizowane w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju, poprowadzi Katarzyna Rosińska - ekspert regionalny PPK w Biurze Relacji z Klientami, odpowiedzialna za region śląski.

Dla przedsiębiorców zaplanowano dwa terminy szkoleń:

Linki będą aktywne w dniu konkretnego szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane do przedsiębiorstw od 2019 roku. Terminy wdrożenia w firmach zależą od liczby zatrudnionych pracowników. Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się ostatni etap wdrożenia PPK - objęte zostały nim podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób oraz będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych.

Podmioty te zobowiązane są do utworzenia PPK i umożliwienia zatrudnionym oszczędzania w tym programie. W tym celu powinny podpisać z wybraną instytucją finansową umowy tworzące PPK, tj. umowę o zarządzanie PPK oraz - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - umowę o prowadzenie PPK. 

Dla jednostek sektora finansów publicznych termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 26 marca 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 10 kwietnia 2021 r., Dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 osób termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 23 kwietnia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 10 maja 2021 r.

Komentarze

Dodaj komentarz