post image
Materiały prasowe Wzorcowa Zielona Pracownia

Prace oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

- Zainteresowanie tymi konkursami jest ogromne. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu szkolne pracownie wyglądają coraz piękniej. Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku projektów zielonej pracowni był bardzo wysoki, zwiększyliśmy pulę nagród pieniężnych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jury wybrało 50 laureatów konkursu. Łączna suma nagród w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2021” wyniosła blisko 470 tys. zł. O środki mogły się ubiegać szkoły podstawowe i średnie z województwa śląskiego, na utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. 

Zgodnie z regulaminem maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.

Jeszcze tylko do końca marca potrwa konkurs „Zielona Pracownia’2021”, w którym szkoły mogą uzyskać nawet 40 tys. zł dofinansowania na utworzenie ekopracowni.

Celem Konkursu jest dofinansowywanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemicznofizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. 3. Beneficjentami są projekty, które w znaczny sposób polepszą warunki nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. 

Dotacja będzie udzielona z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może przekroczyć 40 000 zł. 

20 proc. kosztów kwalifikowanych zadania pokrywają wnioskodawcy ze środków własnych lub z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2021. 

Laureaci z naszego regionu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach, Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach, Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach.
 

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.