post image
Pixabay.com

Najniższa emerytura jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z Oddział ZUS w Biłgoraju. Kobieta w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy.

Najszczęśliwszym emerytem ze względu na wysokość swojego świadczenia jest 86-latek, który aż 62 lata przepracował przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, to kwota przekraczająca 35 tys. zł i jest najwyższą w Polsce.

Rekordy w Rybniku.

W Oddziale ZUS w Rybniku najniższa emerytura wynosi 38 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która w całej swojej karierze zawodowej podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu tylko przez 1 miesiąc. Kolejne bardzo niskie świadczenie - w wysokości 46 groszy - wypłacane przez rybnicki ZUS trafia do mężczyzny. Do obliczenia emerytury przyjęto jedynie kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne  za 1 miesiąc pracy. Jednocześnie świadczeniobiorca pobiera emeryturę rolniczą z KRUS ustaloną z okresów rolnych.

Trzecim najniższym świadczeniem w rybnickim ZUS jest emerytura kobiety, która pracowała zawodowo tylko przez 1 miesiąc. Na świadczenie przeszła w wieku 65 lat. Jej emerytura to 1,38 zł.

W Oddziale ZUS w Rybniku, najwyższa wypłacana emerytura wynosi ponad 10 tys. zł. Takie świadczenia otrzymuje dwóch mężczyzn. Obaj byli zatrudnienie w górnictwie i osiągali wysokie wynagrodzenie, na emeryturę przeszli w wieku 65 i 66 lat . Kolejny rekordzista z wysokim świadczeniem na emeryturę przeszedł w wieku 71 lat. Pracował w administracji samorządowej, na różnych stanowiskach.

Recepta na wysoką emeryturę

Jaki jest przepis na wysokie świadczenie?

- Wniosek z tego jest jeden: im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę daje nam, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższy emeryturę - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz