Agnieszka Skupień / UM Rybnik.
Agnieszka Skupień / UM Rybnik.

Zniszczona kamienica, usytuowana przy rybnickim rondzie Kamyczek, została gruntownie przebudowana i zmodernizowana oraz zaadaptowana do pełnienia usług socjalno-społecznych. W dwupiętrowym budynku dobudowano szyb windy i klatkę schodową. Wykonano nową instalację sanitarną i elektryczną, na zewnątrz zaś przygotowano strefę wypoczynkową z elementami małej architektury i niewielki plac zabaw oraz miejsca parkingowe.

Od początku kwietnia, obiekt stanie się nową jednostką organizacyjnej pomocy społecznej, pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku.Placówka będzie mogła udzielać potrzebującym schronienia i wsparcia w sytuacji kryzysowej. Znajdą tu bezpieczną przystań matki (lub ojcowie) z małymi dziećmi oraz kobiety w ciąży, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub dotknięte przemocą domową.

- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach to ustawowy obowiązek gminy. W domu przy ul. Świerklańskiej schronienie będą mogły znaleźć matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej – mówi Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika, odpowiadający w mieście za pomoc społeczną.

– Warto pamiętać, że do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Domy takie są obecnie kluczowym i obligatoryjnym elementem systemu wsparcia dla wymagających schronienia rodziców małoletnich dzieci i kobiet w ciąży. Mają zapobiegać umieszczaniu takich osób w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych – dodaje.

Placówka przy ul. Świerklańskiej 4 będzie zarządzana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przebudowa i adaptacja budynku kosztowała 2,4 mln zł, z czego przeszło 1,8 mln zł pokryła unijna dotacja.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz