post image
Materiały prasowe.

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

W ramach konkursu nie jest wymagany wkład własny. W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu.

Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które zostały zarejestrowane przed 30 czerwca 2020 roku. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Wnioski należy składać do 10 kwietnia, na platformie witkac.pl.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.