post image
JSW Dawid Lach

- Bardzo się cieszę, że udzieliliśmy Państwu gwarancji pracowniczych. To było naszą inicjatywą zarządu, ażeby gwarancje pracownicze otrzymali Państwo na okres 10 lat, a nie tak jak wnioskowali przedstawiciele na 5-6 lat - poinformowała prezes JSW, Barbara Piontek.

Od 1 lipca br. pracownicy JSW otrzymają podwyżkę inflacyjną. Wyniesie ona 3,4%. Wcześniej, związkowcy domagali się wyższej, bo 4% podwyżki. W opublikowanym przez związkowców porozumieniu płacowym, widnieje także zapis o jednorazowych nagrodach pieniężnych. Górnicy dołowi mieli dostać 3,5 tys. zł brutto, pracownicy zakładów przeróbki węgla 3 tys. zł, zaś pozostali pracownicy powierzchni 2,7 tys. zł.

- Zaprogramowaliśmy podwyżki płac od 1 lipca na poziomie 3,4%, to jest na poziomie inflacji. Nie jesteśmy w stanie ich udzielić Państwu wcześniej, z uwagi na podpisane umowy finansowe, m.in. z PFR - dodała.

Deputaty węglowe jeszcze w kwietniu.

Jak informują związki zawodowe, 30 kwietnia ma zostać wypłacony deputat węglowy, w wysokości 6 448,40 zł brutto. 

- Pracownikom, którzy zadeklarowali do końca stycznia tego roku chęć realizacji deputatu węglowego należnego za rok 2021 w formie jednorazowej, decyzją Zarządu JSW świadczenie to zostanie wypłacone w dniu 30 kwietnia 2021. Kwota brutto jednorazowej wypłaty deputatu to 6 448,40 zł. Pozostali uprawnieni otrzymują należny deputat w formie comiesięcznej dopłaty do wynagrodzenia - informuje JSW.

Przypomnijmy, że JSW zamknęła 2020 rok, ze stratą netto, przekraczającą 1,5 mld zł. Dlatego też Barbara Piontek zapowiedziała program oszczędnościowy, który jej zdaniem nie obejmie jednak wynagrodzeń pracowników. 

Komentarze

  • Darek jak zawsze 15 kwietnia 2021 17:22wiecznie im mało.

Dodaj Komentarz