WFOŚiGW M. Cichy Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu pilotażu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – powiedział prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek
WFOŚiGW M. Cichy Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu pilotażu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – powiedział prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek

Sąsiadująca z naszym regionem Pszczyna znalazła się na opracowanej przez GIOŚ liście 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Występują tu równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

- Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami Czyste Powietrze i Stop Smog – pomoże mieszkańcom w walce z niską emisją. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Jego skutkiem powinna być poprawa efektywności energetycznej w ok. 20 domach wielorodzinnych i 140 lokalach mieszkalnych. Liczymy na wymianę minimum 280 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Mamy na to 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – wylicza prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Chodzi o budynki liczące od 3 do 20 mieszkań. Wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu będzie rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet. Wyższe wsparcie otrzyma ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w stosunku do programu Czyste Powietrze.

W podstawowym wariancie wnioskodawca z dochodami do 100 000 zł rocznie będzie mógł otrzymać od 30 do nawet 60 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu przedsięwzięcia - maksymalnie do 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda i stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji.

Do 18 tys. zł dostanie na inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku wraz z wymianą stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji. Kwota do 5 tys. zł będzie przyznawana tylko na wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła. 

W podwyższonym dofinansowaniu – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym 1400 zł od osoby, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł.

- Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze przyznaliśmy mieszkańcom Pszczyny niemal 8 milionów złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Pilotaż będzie realizowany ze środków NFOŚiGW w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 roku. 
 

Komentarze

Dodaj komentarz