UM Rybnik.
UM Rybnik.

Od piątku 16 kwietnia, wszystkie obiekty sportowe bez limitu uczestników są dostępne dla:

  • sportu zawodowego w rozumieniu przywołanego rozporządzenia,
  • zawodników pobierających stypendium sportowe w którym mowa w ustawie o sporcie,
  • członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej,
  • ligi zawodowej,
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  • dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Dodatkowo obiekty na otwartym powietrzu będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu limitu 25 osób przebywających w miejscu prowadzenia działalności obiektu.

 

Komentarze

Dodaj komentarz