post image

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 25 kwietnia. W międzyczasie rząd ogłosił, że od 19 kwietnia br. możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Do kiedy zatem rodzice mają możliwość korzystania ze świadczenia?

- W przypadku, gdy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za łączny okres od 12 do 25 kwietnia złożył rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, oświadczenie to stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 18 kwietnia i na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku maksymalnie do 18 kwietnia. W tym przypadku nie trzeba składać nowego oświadczenia lub korygować już złożonego. Jeśli jednak żłobek lub przedszkole po 18 kwietnia dalej nie zapewnia dziecku opieki, to rodzic zajmujący się dzieckiem może otrzymać zasiłek za dalszy okres. W tym celu za okres po 18 kwietnia 2021 r. rodzic powinien złożyć nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku, nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 r. - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.