UM Rybnik.
UM Rybnik.

Program funkcjonować ma na wzór programu "Czyste Powietrze” i polegać będzie na dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Zgodnie z założeniami programu, ma on być kierowany do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mieszczącym od 3 do 20 lokali.

Ponadto beneficjentem programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych włącznie, przy czym przynajmniej 50% lokali musi zostać objęta dofinansowaniem.

Chęć udziału w programie zgłaszać można mailowo do 30 kwietnia br. do Wydziału Ekologii UM, na adres ekologia@um.rybnik.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz