post image
Pixabay.com / Zdjęcie poglądowe

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą,
  • osoby, które zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).

W ramach projektu można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 38 650 zł. To 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie: kliknij tutaj. 

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.