Szpital wojewódzki w Rybniku
Szpital wojewódzki w Rybniku

Rybnicka rada miasta przygotowała apel w sprawie ratowania szpitala wojewódzkiego w Rybniku, którego sytuacja finansowa i nie tylko jest dramatyczna, w dodatku trwa konflikt dyrekcji z załogą.

- Szukajmy rozwiązań, sprawa jest poważna, pani dyrektor nie jest w stanie sama rozwiązać problemów tego szpitala - zauważył radny Marek Florczyk. 

Radny Łukasz Dwornik prosił:

- Panie i panowie lekarze, pani dyrektor, usiądźcie do stołu, chęć negocjacji jest po obu stronach, dogadacie się. Nie rozmawiajcie przez media, przez lokalnych radnych, przez polityków. Porozumienie jest możliwe. 
I pytał radnych: - Czy wiecie jak długo szpital boryka się z długami? Od dawna. Dlaczego? Jednym z czynników są narastające żądania płacowe, kolejnym jest pandemia - mówił radny Łukasz Dwornik. 

Radny Łukasz Kłosek mówił, że problem w szpitalu trwa trzy miesiące. - Czekaliśmy na negocjacje, to ostani moment, by zaapelować do marszałka, który popiera decyzje pani dyrektor - dodawał Łukasz Kłosek. 

Radny Andrzej Sączek  dodawał:

- Pani dyrektor jest krótko, co nie znaczy, że nie powinna łagodzić konfliktu, że nie powinna właściwie zarządzać szpitalem.   Umówiliśmy się by powołać specjalną doraźną komisję zdrowia i zaprosić panią dyrektor, lekarzy, marszałka, wojewodę. Wtedy możemy wyrobić sobie zdanie. Może rada miasta stanie się mediatorem?  

- Apel jest konieczny, żeby marszałek bardzo pilnie siadł lub wydelegował mediatora, by strony zasiadły do stołu. To musi być profesjonalista - podkreślił radny Michał Chmieliński. 

Radna Krystyna Wałach prosiła, by nie osądzać jeden drugiego.

- Zwracam się z prośbą o poparcie tego apelu, mieszkańców niepokoi ta sytuacja. Jesteśmy zobowiązani do tego, by sytuacja się uspokoiła. Fachowa pomoc medyczna jest teraz najważniejsza - mówiła. 

Radny Krzysztof Szafraniec podkreślił:

- Mówimy o naszym szpitalu, nie angażujcie się w obronę pani dyrektor, nie brońmy tej czy innej dyrektor. W zeszłym roku miasto zakupiło szpitalowi aparat do testów na covid, a szpital nie robi nim testów! To jest skandal! Nie mówmy o polityce, róbmy, co do nas należy. Szpital jest wojewódzki, możemy jedynie prosić władze wojewódzkie, by rozwiązały ten problem. Oszczędzając na testach na covid, na lekarzach mamy takie, a nie inne niechlubne statystyki. 


- M.in. od tego apelu zależy, czy będziemy leczyli się w Rybniku, czy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów stąd - podsumowywał radny Łukasz Kłosek. 

Co znalazło się w apelu?

PRIMUM NON NOCERE

Rolą samorządu jest szeroko pojęta ochrona interesu publicznego jego mieszkańców. W tym szczególnym przypadku, interes publiczny podyktowany jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Rybnika oraz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kierując ten apel do Marszałka Województwa Śląskiego, wyrażamy głęboką nadzieję, że nasze zaniepokojenie sytuacją szpitala nie pozostanie bez właściwej reakcji ze strony właściciela oraz nadzorcy kluczowych decyzji w aspekcie zarządzania szpitalem. Świat zmaga się z pandemią, a największym wyzwaniem dla nas wszystkich jest utrzymanie w sprawności systemu opieki zdrowotnej, który działa przede wszystkim dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i odwadze lekarzy, pielęgniarek, salowych, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w rybnickim szpitalu, stwarzają zagrożenie dla jego funkcjonowania, a tym samym w sposób drastyczny zmniejszają bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Miasta Rybnika oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szczególnie dzisiaj potrzebny jest dostęp do publicznej, fachowej oraz wielospecjalistycznej pomocy medycznej. Z niepokojem patrzymy na decyzje podejmowane przez nową dyrektor szpitala w Rybniku, która została mianowana przez Marszałka Województwa Śląskiego. To Marszałek jako organ prowadzący bierze pełną odpowiedzialność publiczną za zdrowie i życie mieszkańców aglomeracji rybnickiej.

 

Działania polegające na wypowiedzeniu umów lekarzom oraz rezydentom, a także możliwym ograniczeniu działalności części oddziałów niepokoją, szczególnie wobec codziennych informacji o niewydolności polskiej służby zdrowia w walce z pandemią oraz leczeniu schorzeń. Wspomniane działania nie tylko budzą nasze zaniepokojenie i zdziwienie, ale wręcz wywołują kategoryczny sprzeciw! Brak realnych działań ze strony organu prowadzącego sprawia, że sytuacja szpitala ulega ciągłemu pogorszeniu. Pani dyrektor wielokrotnie i publicznie potwierdzała, że wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania szpitala zapadają za zgodą i pełną wiedzą władz województwa. Do tej pory ani Rada Społeczna szpitala, ani personel medyczny i opinia publiczna nie poznali szczegółów przygotowanego Planu Naprawczego złożonego do zatwierdzenia przez Marszałka w styczniu br. Tak długi brak ujawnienia skali zmian w rybnickim szpitalu rodzi poważne obawy co do faktycznych intencji dyrekcji i organu prowadzącego, a także stwarza realne zagrożenia ograniczenia zakresu świadczenia pomocy medycznej dla mieszkańców ziemi rybnickiej. W związku z powyższym, apelujemy o ujawnienie zapisów Planu, żeby opinia publiczna mogła poznać zakres i charakter zmian.

 

Zwracamy uwagę na fakt, że istotą działania szpitali jest sprawowanie opieki nad wymagającymi pomocy pacjentami przez lekarzy oraz personel medyczny. Dlatego też występujemy z apelem o zaprzestanie działań, które destabilizują działalność WSS nr 3 w Rybniku oraz domagamy się w imieniu mieszkańców i w kontekście ważnego interesu publicznego przedstawienia sposobu wyjścia z kryzysowej sytuacji w duchu dialogu społecznego. Wykonując mandaty radnych Rady Miasta Rybnika otrzymane od naszych mieszkańców nie możemy pozostać obojętni wobec sytuacji, która niesie realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Wykazując się troską o zdrowie i życie naszych mieszkańców, kierujemy ten apel do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, parlamentarzystów z terenu województwa śląskiego oraz samorządów tworzących Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Uchwałę przekazujemy władzom powiatu rybnickiego oraz wszystkim gminom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z prośbą o podjęcie podobnych apeli.

Komentarze

  • dsdgsbn Kiljańczyk chce radować szpital? 23 kwietnia 2021 13:58Dobre sobie :)))) To niech miasto płaci na placówkę, która leczy jego mieszkańców. Proste i nadzwyczaj przejrzyste.
  • Michał Artykuł kłamie 22 kwietnia 2021 18:54Testy na Covid są wykonywane w szpitalu na miejscu.

Dodaj komentarz