KMP Żory
KMP Żory

Od nowo przyjętych policjantów przyjął je Komendant Miejski Policji w Żorach insp. Grzegorz Grabiec, który po wypowiedzeniu słów policyjnej roty przez nowych mundurowych pogratulował im dokonanego wyboru i życzył wszelkiej pomyślności na ścieżce zawodowej oraz satysfakcji z przyszłej służby.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”

W uroczystości uczestniczył również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach nadkom. Tomasz Walkowski oraz Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Marek Sobiegraj.

Życzymy, by policjanci wytrwali w swych przyrzeczeniach, w każdym momencie swojej służby. 

 

Komentarze

Dodaj komentarz