Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski.

Powiat Rybnicki ubiegał się o dofinansowanie na zadanie  „Remont drogi powiatowej nr 5613S na odcinku ul. Ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ulicą Dworcową do połączenia z nową nawierzchnią przed rondem” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok. Niestety zadanie zostało umieszczone na 16 miejscu listy rezerwowej z uwagi na niewystarczającą ilość środków w programie.

Mimo tego, zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Przebudowany ma zostać odcinek ulicy Ks. Pojdy od skrzyżowania z ulicą Dworcową do połączenia z nową nawierzchnią przed rondem.

- Pomimo tego, że [zadanie red.] znalazło się na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok będzie realizowane w 2021 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w 100% ze środków własnych Powiatu Rybnickiego, gdyż celem najważniejszym dla nas jest realizacja wszelkich zadań służących mieszkańcom naszego powiatu - informuje nas Sonia Fojcik-Hałacz, ze Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Wartość inwestycji to 5.841.896,00 zł. Inwestycja jest już w pełni przygotowana do realizacji, posiada wymaganą dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę. 

Dowiadujemy się także, że powiat rybnicki nadal będzie ubiegał się o środki zewnętrzne zarówno na realizację tego zadania jak i innych zadań drogowych.

O rozpoczęciu prac będziemy jeszcze informować.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz