Źródło: Metropolia GZM.
Źródło: Metropolia GZM.

Pierwsza edycja knurowskiego budżetu obywatelskiego wystartowała w 2016 roku. Dotąd mieszkańcy zgłaszali zarówno zadania inwestycyjne oraz pomysły o charakterze zajęć edukacyjno-sportowych, Teraz, po przerwie związanej ze zmianami legislacyjnymi oraz ubiegłoroczną pandemią COVID-19 przyszła kolej na czwartą odsłonę, która ruszyła oficjalnie w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia br.

Do zgłaszania projektów uprawnieni są knurowianie, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 16 lat (lub nie ukończyli 16 lat, ale mają zgodę opiekuna prawnego) oraz uzyskali pisemne poparcie co najmniej 25 mieszkańców dla projektu ,,miękkiego" lub 35 dla projektu inwestycyjnego. Popierający muszą mieć ukończone 16 lat.

Następnie, nadesłane propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej przez specjalny Zespół ds. opiniowania projektów, powołany przez Prezydenta Miasta, po czym zaopiniowane projekty trafią do Komisji ds Budżetu Obywatelskiego powołanej przez Radę Miasta Knurów, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców. 

Lista projektów dopuszczonych i odrzuconych podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej do 23 lipca br., po czym nastąpi etap konsultacji społecznych.

Ostatnim etapem będzie głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty, co zgodnie z przyjętym harmonogramem powinno nastapić w okresie od  23 sierpnia do 5 września br. Za projekty przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznane zostana te projekty „twarde” i „miękkie”, które uzyskają największą ilość głosów, a ich wartość końcowa nie przekroczy środków finansowych zagwarantowanych na ich realizację w budżecie gminy.

 

źródło: UM Knurów.

Komentarze

Dodaj komentarz