Pixabay.com
Pixabay.com

Powrót porad stacjonarnych nie oznacza rezygnacji z reżimu sanitarnego. Konieczne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer  tel. 32 412 09 51  lub wchodząc na stronę internetową.

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady, jednakże w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w tym samym czasie z porady skorzystało więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Należy zachować odpowiedni dystans między osobami. Jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę prawną nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka, osłabienie), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa lub skorzystać z porady telefonicznej (gdyż do końca trwania pandemii porady na odległość, w tym telefoniczne są nadal realizowane).

Z porad prawnych mogą korzystać te osoby, które oświadczą, że nie stać ich na zapłacenie za poradę prawnikowi (druk oświadczenia prawnik przekazuje do wypełnienia przed udzieleniem porady). Przypominamy również, że w związku z nowelizacją przepisów ze względu na skutki pandemii COVID-19 z bezpłatnych porad prawnych mogą również korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego roku. Dotąd z możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone były sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia takiej działalności.

Komentarze

Dodaj komentarz