Archiwum.
Archiwum.

Rada Dzielnicy Chwałowice zbierała w tym celu podpisy pod petycją. Interpelację w tej sprawie napisał także radny Marian Fojcik.

Jak napisał: 

- Zwracam się z pytaniem czy zaoszczędzone pieniądze w MOSiR w związku z COVID-19 można przekazać na uruchomienie basenu w dzielnicy Chwałowice - czytamy w złożonej w kwietniu interpelacji.

Radny podkreślił, że z basenu w Chwałowicach oprócz mieszkańców dzielnicy korzystają także ci, którzy mieszkają w ich pobliżu. 

Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Jak zaznaczył sprawa nie jest jednak przesądzona. 

- Istnieje możliwość przeznaczenia środków zaoszczędzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku z tytułu zmniejszenia wydatków na opłacenie składek ZUS za kolejny okres rozliczeniowy, w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi działań osłonowych związanych z pandemią COVID-19. Zmiany w tym zakresie zostaną dokonane na sesji Rady Miasta Rybnika, po otrzymaniu stosownej decyzji ZUS - przekazał w odpowiedzi Piotr Kuczera.

Pozostaje tylko czekać, czy basen rzeczywiście zostanie uruchomiony, ku uciesze mieszkańców dzielnicy.  

Komentarze

Dodaj komentarz