post image

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu na realizację zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa wydatkowano  już kwotę 5 638 006,82 zł, co stanowi 872 pozytywnie rozpatrzone wnioski.

Raciborski pośredniak w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. w ramach wsparcia dla pracodawców realizował następujące usługi:

1) Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4),
- rozpatrzono pozytywnie 700 wniosków na kwotę 3.500.000,00 zł

2) Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd);
- rozpatrzono pozytywnie 31 wniosków na kwotę 155.000,00 zł

3) Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda);
- rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski na kwotę 9 613,10 zł

4) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc);
- rozpatrzono pozytywnie 76 wniosków na kwotę 416,920,00 zł

5) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb);
- rozpatrzono pozytywnie 63 wnioski na kwotę 1.556.473,72 zł

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.