slaskie.travel J.Krawczyk
slaskie.travel J.Krawczyk

Na szlaku znajdziemy miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych m.in.: rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy ogrody botaniczne. Obecnie szlak liczy ponad 50 obiektów zlokalizowanych zarówno na obszarach naturalnych, jak i przekształconych przez człowieka.

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego to propozycja przygotowana przez Śląską Organizację Turystyczną we współpracy z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska będąca zestawieniem miejsc atrakcyjnych przyrodniczo.

- Śląskie pod względem walorów przyrodniczych jest bardzo zróżnicowane. Wbrew stereotypom większość obszaru województwa to rozległe tereny zielone, zajmujące prawie 70 procent powierzchni regionu. Szlak Przyrody to nie tylko popularne miejsca wypoczynku jak rezerwat Czantoria w Ustroniu czy Góra Zborów na Jurze, ale też mniej znane, które dla wielu mieszkańców i turystów będą odkryciem - jak chociażby Żabie Doły w Bytomiu. Co ważne, Szlak Przyrody Województwa Śląskiego stanowi jeden z projektów wpisanych w Program Rozwoju Turystyki 2020+ oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja promocji, ale i ochrony cennych przyrodniczo obszarów – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

Głównym celem powstania Szlaku Przyrody jest zainteresowanie mieszkańców i turystów zwiedzaniem i poznawaniem przyrody województwa śląskiego, jednak w sposób świadomy i przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

Opracowano konkretne trasy zwiedzania w oparciu o miejsca znajdujące się na Szlaku Przyrody. W zestawieniu z innymi, pobliskimi atrakcjami oraz trasami rowerowymi tworzą one gotową propozycję spędzenia wolnego czasu, a tego oczekują turyści odwiedzający region.

O jakich miejscach mowa? To między innymi: Rezerwat Łężczok, Graniczne Meandry Odry, Dolina Wapienicy czy Malinów w Szczyrku.

Sprawdź gdzie wybrać się na Śląsku: https://przyroda.slaskie.travel.

 

źródło: slaskie.travel.

Komentarze

Dodaj komentarz