Dominik Gajda / Archiwum.
Dominik Gajda / Archiwum.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Ile osób spisało się w Rybniku?

Jak podał dziś prezydent Piotr Kuczera, dotąd spisało się 21,4% rybniczanek i rybniczan.

- Jak tam, som żeście już spisani? Póki co z Rybnik.eu - Miasto Rybnik spisało się 21,4 % mieszkańców. Jo śe spisza po ślonsku! - poinformował w sobotę 8 maja, Piotr Kuczera.

 

Kliknij tutaj aby otworzyć aplikację do spisu powszechnego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Podczas spisu trzeba będzie odpowiedzieć na szereg pytań, wśród których znajdą się te, szczególnie istotne dla Ślązaków. To pytania dotyczące przynależności narodowej lub etnicznej oraz języka, którym posługujemy się podczas codziennych kontaktów. Możliwa będzie więc deklaracja narodowości śląskiej oraz używania języka śląskiego. 

Kto musi się spisać?

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Odmowa udziału w spisie powszechnym może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

Ślązacy chcą uznania swojej tożsamości.

- Ślązacy od lat walczą o uznanie swojej tożsamości. 146 tysięcy podpisów pod wnioskiem w sprawie uznania nas za grupę etniczną zostało zostało przemielonych w niszczarkach Sejmu RP. Mimo to działamy dalej, by państwo w końcu wsparło naszą kulturę i język - informuje strona spis-powszechny.pl.

W poprzednim spisie powszechnym, który miał miejsce w 2011 roku, narodowość śląską zadeklarowało 847 000 osób, z czego 376 tys. osób zadeklarowało ją jako jedyną narodowość.

Wiele osób z naszego regionu zadeklarowało wpisanie narodowości śląskiej i języka śląskiego. Wśród nich są m.in. europoseł Łukasz Kohut, poseł Maciej Kopiec czy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Komentarze

Dodaj komentarz