Foto: UM Racibórz.
Foto: UM Racibórz.

Potrzeba wprowadzenia zarządzenia regulującego kwestie kształtu oraz kolorystyki ogródków gastronomicznych w obrębie Starego Miasta wynika przede wszystkim z chęci zaprowadzenia porządku nad panującym dziś chaosem w tym obszarze. Kwestie proponowanych w zarządzeniu zapisów były szeroko dyskutowane podczas spotkania. Dotyczyły one m.in. dopuszczalnych wymiarów ogródków, okresu ich funkcjonowania (sezonowe, czy całoroczne), dozwolonej kolorystyki parasoli i markiz, a także urządzeń zabawowych dla dzieci w obrębie ogródków.

Część przedsiębiorców nie dopełnia ciążącego na nich obowiązku uzgadniania z konserwatorem kwestii wyglądu i gabarytów ogródków. Jak zapowiedział wiceprezydent Dawid Wacławczyk w przyszłości Miasto bez opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie będzie podpisywać z restauratorami umów na wynajem powierzchni rynku.   

- To trudny czas dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla gastronomii, dlatego nie narzucamy tempa prac nad nowymi regulacjami. Konsultujemy i dopracowujemy jej zapisy. Pracujemy nad wypracowaniem takich zapisów, które z jednej strony pozwolą nam osiągnąć zamierzony efekt, z drugiej będą akceptowalne przez lokalny biznes. Dążymy do kompromisu  – zapewnia Dawid Wacławczyk, wiceprezydent Raciborza.

Planowane są kolejne spotkania w ramach prac nad parkiem kulturowym z przedsiębiorcami, a także przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcami Raciborza. 

Komentarze

Dodaj komentarz