Źródło: Powiat Raciborski.
Źródło: Powiat Raciborski.

To otwarty projekt popularnonaukowy prowadzony przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach z okazji 50-lecia istnienia uczelni. W realizację przedsięwzięcia włączył się Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, zarządzający marką turystyczną „Kraina Górnej Odry” oraz Powiat Raciborski.

Podczas czteromiesięcznego rejsu badacze ocenią przygotowanie szlaków wodnych do ekoturystyki, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia szlaków wodnych, jakość obsługi oraz poziom bezpieczeństwa wodnego ruchu turystycznego na trasie rejsu. Przeprowadzą też analizę infrastruktury związanej z gospodarowaniem odpadów komunalnych i skontrolują jakość powietrza, wody i osadów oraz czystość trasy, m.in. dzikie wysypiska.

Ponadto przedsięwzięcie ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, zrównoważonego rozwoju, a także turystyki ekologicznej w Krainie Górnej Odry.

Rejs dzieli się na dwa etapy:
I etap: Racibórz – Wrocław – Szczecin – Gdańsk – Iława,
II etap: Mikołajki - Giżycko.

Źródło: Powiat Raciborski.

Komentarze

Dodaj komentarz