Zdjęcie: Pixabay
Zdjęcie: Pixabay

Wychowałach ze mojim chopym piyńć dziecek! To niy ma ważne, że niy wszyjski bōły nasze rodzōne, bo cołko piōntka sie za nasze dziecka poważuje, pisze dō nos, zwōni, a pōmōgo jako umi! A jo sie raduja, że mi sie udało utrzimać we kupie ta nasza wielgo familijo. Nikerzi se kōłka na czole robiyli, jak sie dowiydzieli, że bydymy ta rodzina zastympczo. 

-Jak dostaniesz wiynksze dziecka - godali - to cie słōchać niy bydōm, a na kożdym kroku ci napyskujōm, bydziesz robiyła za "szandary" bez cołki 24 godziny, a na policyji bydziesz sie musiała tłōmaczyć, jak co nazgłobiajōm! 

Je prowda, że bajtle bele co poradzōm nawywijać, ale robiōm to wiynkszinōm ze gupoty. Jo im dycki godała tak: Pōnbōczek doł wōm kożdymu gowa, cobyście niōm myśleli, a jak niy wiycie co zrobić, to miasto samymu kōmbinować, to przidźcie ku nōm, ȏjcōm, a sie spytejcie, bo my już to downo przeszli, jak my byli tacy, jako wy teroz! Świat sie zmiynio, ale życiowe starości sōm porzad taki same! No, ale doś tego norzykanio, pogodejma o czym weselszym!

Jedyn roz moji dziecka chcieli mi upiyc ciasto na Dziyń Matki. Wszyjstek przirychtowali a powożyli  podle przepisu, pomiyszali, do forymki wsadziyli , piec załōnczyli i już te ciasto mieli wsadzać, kej jo prziszła do dōm. Wtynczos to ôni  byli na mie troszka źli, bo to miała być niepospodzianka, a jo im przeszkodziyła! Na to szczynści prziszłach w sama pora, bo moji roztōmiłe dziecka wszyjstek do ciasta dali, yno ô mōnce zapomnieli! Zrobiyli my potym  spōlnie mało poprowka a ciasto sie nad wyroz udało, bo było zrobiōne ze miłościōm!

Kejnedy dostałach od moji cery na urodziny piykno, dłōgo kiecka i wszyjstek było by fajnie yno, że ôna wtyczos niy poradziła jeszcze szyć i cołko ta kiecka uszyła we rynkach jedinym ściegym, jaki znała: fastrygōm! Ta kecka bōła tako piykno, że do dzisio jōm mōm we szranku, yno ȏblyc sie jōm boja, coby mi niy postrzylała, jak sie bardzi rusza.

Jako we kożdym powołaniu niy kożdy dziyń słōneczko świyci, czasym tyż deszczyczek porosi, ale po burzy dycki słōńce wschodzi ... i tego sie trzimejma, roztōmiłe mamulki!

Roztōmiłych dziecek, coby Wōm dycki przoły! – tego Wōm ze serca życza !

Grymlino

P.S. Serdeczne podziynkowani do panoczka Alojza Zimończyka za pomoc we ślonski korekcie.
 

Komentarze

Dodaj komentarz